Spowiedź

Wrzesień – Czerwiec: od 6:00 do 9:00 i od 17:00 do 18:30.

Lipiec- Sierpień: 6:00-6:30; 7:30-8.00, 17:00-18:30.

W I piątek miesiąca dodatkowo od 16.00 do 18.30.