Odnowa w Duchu Świętym

Zapewniam Was, że wasza miłość do Chrystusa i otwartość na Ducha Prawdy są najcenniejszym świadectwem misji Kościoła w świecie
św. Jan Paweł II

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Matki Bożej Fatimskiej powstała 6.01.1994 r. w Święto Objawienia Pańskiego.

Obecnie opiekunem Wspólnoty, która liczy około 40 osób, jest ks. Bartłomiej Bodziony.

Spotykamy się w czwartki po Mszy świętej wieczornej w domu parafialnym.

Żywa wiara w obecność Chrystusa Pana jest istotną cechą spotkania modlitewnego, na którym uwielbiamy Boga, modlimy się do Ducha Świętego, modlimy się przez Maryję i z Maryją.

Słowo Boże zajmuje centralne miejsce spotkania modlitewnego.

Każde spotkanie kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia, odpowiadając na wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, aby modlić się za grzeszników którym grozi niebezpieczeństwo potępienia wiecznego.

Doświadczamy mocy modlitwy wspólnotowej, która objawia się w uzdrowieniach, zerwaniu z nałogami, poprawą relacji międzyludzkich.

Formacja członków Wspólnoty dokonuje się przez:

udział w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, podczas którego każdy uczestnik dokonuje osobistego wyboru Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, zawierzając Mu swoje życie
czytanie czasopism i książek religijnych
udział w rekolekcjach
udział w czuwaniu Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, oraz w spotkaniach ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Wspólnota angażuje się w życie parafii prowadząc modlitwę różańcową wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca, adorację Najświętszego Sakramentu w drugi czwartek miesiąca, drogę krzyżową w czasie trwania Wielkiego Postu, w przygotowanie ołtarza na Boże Ciało, oraz organizowanie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniach ulic naszej parafii, włączając się do międzynarodowej akcji „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”.

Z inicjatywy Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii powstało 10 Róż Żywego Różańca rodziców modlących się za dzieci, jak również Apostolat Margaretka, którego uczestnicy przyrzekają modlitwę do końca życia, za wybranego kapłana.

Obecnie tą modlitwą objętych jest dziesięciu kapłanów.

Od kilkunastu lat organizujemy pielgrzymkę do Łagiewnik w Święto Bożego Miłosierdzia, oraz do Częstochowy na spotkanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Pielgrzymowaliśmy do wielu Sanktuariów Maryjnych, między innymi do Gietrzwałdu, Lichenia, Świętej Lipki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej, Lublina, Kodnia, Kazimierza n/Wisłą, Wąwolnicy, Niepokalanowa, Świętej Wody, oraz na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II do Krakowa, Starego Sącza i Zakopanego. W Święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2013 r. byliśmy w Sokółce, gdzie dokonał się Cud Eucharystyczny.

Do udziału w pielgrzymkach i spotkaniach modlitewnych zapraszamy również osoby, które nie należą do naszej Wspólnoty, ponieważ mają one charakter otwarty i każdy może w nich uczestniczyć.

Lider Wspólnoty – Stanisława Król