Obszar i statystyka

Jednostka administracyjna
Diecezja: Tarnowska
Dekanat: Tarnów – Północ
Kościoły:
Kościół parafialny pw. Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

Miejscowości i ulice należące do parafii

Część miasta Tarnów z ulicami:

 • Bitwy o Monte Cassino,
 • Bitwy o Wal Pomorski,
 • Bitwy pod Studziankami,
 • Brodzińskiego (nry nieparzyste od 23 i parzyste od 24 do końca),
 • Cegielniana,
 • Długa (od ul. Szpitalnej do ul. Ochronek),
 • Dwernickiego,
 • Goldhammera (od nr 10 i 15 do końca),
 • Krupnicza (od ul. Polnej do końca),
 • Krzyska (część),
 • Legionów (nry nieparzyste od 13 i parzyste od 32),
 • Al. Matki Bożej Fatimskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Starodąbrowskiej),
 • Mickiewicza (nry parzyste od 4 do końca),
 • Na Łąkach,
 • Na Stawkach (nie ma żadnego numeru),
 • Ochronek (nry nieparzyste i od 10 do końca),
 • Odległa (nr 7),
 • Piłsudskiego (nry nieparzyste od 51 do końca),
 • Polna (nry nieparzyste),
 • Poniatowskiego,
 • Powroźnicza,
 • Promienna (nry 18, 22, 24),
 • Prostopadła,
 • Skłodowskiej,
 • Słoneczna (nry 1-25 oraz 2-22),
 • Starodąbrowska (od ul. Mickiewicza do końca),
 • Szpitalna (od ul. Mickiewicza do końca),
 • Widok,
 • Wigury,
 • Żwirki.