Patron parafii

Forma Kultu

1. Wielkie Odpusty Fatimskie: w maju i październiku. Odpusty te gromadzą zawsze dużą liczbę wiernych, pielgrzymów indywidualnych, grupowych, chorych i cierpiących, kapłanów i sióstr zakonnych a przede wszystkim całych rodzin. Po uroczystej sumie sprawowanej przy ołtarzu polowym biorą udział w procesji z figurą Fatimskiej Pani, która kończy się śpiewem uroczystej Inwokacji – Salve Regina i ucałowaniem relikwi bł. dzieci fatimskich. Duszpasterskim przygotowaniem do uroczystości październikowych stanowią rekolekcje maryjne.

 

2. Szczególnego znaczenia w sanktuarium nabierają urządzane od 1990 r. nabożeństwa tzw. Dni Fatimskie. Są one przeżywane każdego 13 dnia każdego miesiąca od maja do października. Dzień Fatimski wieńczy o godz. 21.00 Apel Fatimski ze słowem Bożym, głoszonym przez zaproszonego kapłana i procesją z figurą fatimską przy śpiewie fatimskich pieśni oraz oddaniem czci relikwiom dzieci fatimskich. Apel fatimski poprzedza godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w zupełnej ciszy. Apel fatimski – mimo późnej wieczornej pory – gromadzi bardzo licznych pielgrzymów miasta Tarnowa i okolicznych parafii.

 

3. Jedną z najstarszych form kultu Fatimskiej Pani w tarnowskim sanktuarium jest Nowenna do Fatimskiej Pani. Nabożeństwo to zostało zaprowadzone przez ks. prałata J. Marszałka w każdą sobotę – od początku istnienia parafii. Obecnie Nowenna poprzedza w każdą sobotę wieczorną Eucharystię sprawowaną ku czci Fatimskiej Pani. W czasie Nowenny, obok głoszonego Bożego słowa, kapłan przedstawia Bogu za wstawiennictwem Fatimskiej Pani, od kilkunastu do kilkudziesięciu próśb i podziękowań, składanych przez wiernych i pielgrzymów. Nowenna gromadzi w sanktuarium nawet kilkaset osób.

 

4. Piękna Pani, objawiając się w Fatimie, zaprosiła do modlitwy wynagradzającej Jej Niepokalanemu Sercu. Wierni w Tarnowskiej Fatimie szczególnie pielęgnują I soboty miesiąca, aby być wierni temu zaproszeniu Maryi. Przez cały dzień – w I soboty miesiąca w sanktuarium gromadzą się różne grupy modlitewne, a przede wszystkim Róże Żywego Różańca, na różańcu wynagradzającym. Godnym odnotowania jest fakt iż o godz. 10.00 w tę modlitwę włączają się najmłodsi parafianie: Liturgiczna Służba Ołtarza i DSM. Uwieńczeniem każdej I soboty jest sprawowana wieczorna Eucharystia jako wynagrodzenie za grzechy naszej wspólnoty i całego świata.

 

5. Orędzie Pani Fatimskiej to przede wszystkim zaproszenie do modlitwy różańcowej. Codziennie przed wieczorną Eucharystią w sanktuarium gromadzą się spontanicznie wierni na tę modlitwę, którą sami przygotowują i prowadzą.

 

6. Wierni szczególnie kochają Fatimską Panią poprzez liczny udział w nabożeństwach ku Jej czci: roratach, nabożeństwie majowym i październikowym /różańcowym/. Wielką popularnością w sanktuarium cieszą się przeżywane maryjne święta a także jubileusze małżeńskie, gdzie jubilaci, przez Jej wstawiennictwo, proszą o Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich rodzin.

 

7. Tarnowskie sanktuarium fatimskie to także miejsce ustawicznej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W każdą środę i każdy I czwartek miesiąca Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie, przez wstawiennictwo Fatimskiej Pani, obejmuje modlitwą Pasterza diecezji, seminarium duchowne, wszystkich kapłanów a także prosi o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego. Z parafii aktualnie pochodzi 24 kapłanów.

 

7. Orędzie Fatimskiej Pani to także wezwanie do pokuty i nawrócenia. Od 1970 r. w sanktuarium są organizowane czuwania pokutne zwane „Nocą Pokuty”. Rozpoczynają się one o godz. 18.00 w sobotę poprzedzającą październikowy odpust fatimski i trwają przez całą noc do godz. 6.00 rano. Co dwie godziny w sanktuarium gromadzą się wierni wraz ze swymi duszpasterzami z miasta Tarnowa i okolic. Nabożeństwo wynagradzające mają w tę noc również siostry zakonne z tarnowskich zgromadzeń oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego wraz z księżmi przełożonymi i profesorami.

 

8. Tarnowska Fatima jest także wierna orędziu fatimskiemu poprzez troskę o sprawowanie Sakramentu Pokuty. W czasie wszystkich nabożeństw w sanktuarium są w konfesjonałach obecni kapłani, służący przybywającym tu pielgrzymom i parafianom. Te troskę dostrzegał pasterz diecezji W. Skworc, który za tę posługę wyraził publicznie swoją wdzięczność.

 

9. Do rozwoju kultu Matki Bożej Fatimskiej i poznania Jej Orędzia przyczyniły się prowadzone Rekolekcje Fatimskie w różnych parafiach diecezji, poza diecezją, a nawet poza granicami kraju. Dzięki poznaniu Orędzia fatimskiego powstały nowe ośrodki kultu fatimskiego. Oto niektóre z nich: Dębica – MB Anielskiej, Bochnia – św. Pawła, Siedliszowice, Tarnów – Klikowa, Kobyle, Radłów; w innych diecezjach: Sędziszów Młp, Witkowice, Gorlice, Libusza, Olsztyn. W Kresowicach na Ukrainie po misjach fatimskich rozwinął się tak żywy kult Matki Bożej Fatimskiej, ze Ks. arcybp. Marian Jaworski wydał dekret na mocy którego kościół z Kresowic ogłosił sanktuarium.

 

10. Wyrazem szczególnego kultu Pani fatimskiej są liczne podziękowania i prośby oraz składane Matce Bożej bardzo cenne wota.

 

11. Kult Fatimskiej Pani w tarnowskim sanktuarium obejmuje także pielęgnowanie śpiewu fatimskich pieśni. Większość z nich posiada oryginalne melodie z Fatimy. Wszystkie polskie teksty tych pieśni oraz ich opracowanie muzyczne to dzieło ks. Kazimierza Pasionka.

 

12. Rozwojowi kultu Fatimskiej Pani służy także oryginalne umieszczenie fatimskiej figury w głównym ołtarzu – tzw. „wirujące słońce”, nawiązujące do cudu słońca z ostatniego październikowego objawienia. Oryginalny sposób codziennego odsłaniania figury przed pierwszą Mszą św. i zamykania po ostatniej Mszy św. połączony z głosem fanfar, specjalnie skomponowanych na tę okoliczność, na wiernych i pielgrzymach wywiera ogromne wrażenie.