Katecheci

Wiara jest darem, który mamy przekazywać innym, darem, którego nie spożytkujemy właściwie zachowując go tylko dla siebie
Józef Ratzinger

Katecheta staje się dzięki misji kanonicznej publicznym apostołem słowa Bożego i wypełnia posłannictwo Kościoła. Prowadzi ono do rozwoju Kościoła i umocnienia Go mocą Ewangelii. Katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Powinien być otwarty na wszelkie dobro, wierny Magisterium Kościoła w prawdach wiary i moralności. W szkolnym nauczaniu religii katecheta powinien realizować program zatwierdzony przez biskupa diecezji.

Osoba katechety spełnia niezastąpioną rolę w przekazie wiedzy i wiary. Katecheta powinien głosić Chrystusa nie tylko werbalnie, ale świadectwem swego życia – zachowując jednoznaczną postawę moralną. Od katechetów oczekuje się, że oprócz wiedzy merytorycznej i spełniania wszelkich wymogów zawodowych, będą osobami obdarzonymi szczególną charyzmą i takimi cechami, które pozwalają na przedłużanie działania Chrystusa.

Katecheci posługujący przy parafii:

P. Mariusz Łabuz – SP 15 Tarnów

P. Edyta Wardzała – SP 15 Tarnów

P. Edward Burkat – ZSB w Tarnowie

P. Monika Gawlikowska – ZSB w Tarnowie

S. Marta Niemiec – SP 8 Tarnów

S. Ewa Wójcik – Stowarzyszenie „Siódemka” Tarnów