Bierzmowanie - Ogłoszenia

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób.
(Papież Paweł VI)

Termin najbliższych spotkań:

Termin bierzmowania w parafii:

document (5)