Modlitwy rodzinne

Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe; to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli.
św. Jan Chryzostom

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Boże w trójcy Świętej Jedyny, błogosław nas!
Ukaż nam Swoje Oblicze! Zmiłuj się nad nami! Obdarz nas Swoim pokojem!
Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym z nas i będzie z nami zawsze i wszędzie.
Niech ono ogarnie wszystkich, którzy przychodzą do naszego domu i wszystko co się w nim znajduje.
Trzykroć Święty Boże racz zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadu złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa,
herezji i wszelkiego nieszczęścia dla duszy i ciała.
Matko Boża, święci Aniołowie i wszyscy święci Patronowie uproście dla nas Bożego miłosierdzia.
Amen

Modlitwa za rodzinę
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Amen

Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale.
Amen

Modlitwa męża za żonę
Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę,
Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,
wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja.
Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,
wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa
pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość,
wyrozumiałość, pokój.
Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy,
które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia.
Spraw, abyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,
umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.
Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem
odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.
Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.

Modlitwa żony za męża
Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.
Za jego miłość, za dobro, które mi daje.
Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć 'jedno ciało’.
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.
Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.
Uświęcaj, Boże, naszą miłość.
Proszę o wierność dla niego i dla mnie.
Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności,
gasić konflikty i przebaczać sobie.
Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.
Chcę jego szczęścia. Kocham go.

Modlitwa rodziców za dzieci
Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy.
Amen

Modlitwa za rodziców
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Kocham ich całym sercem i chcę, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.
Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.
Boże Ojcze, spraw, abym umiał docenić ich starania i umiał być im za wszystko wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, abym ich kochał, szanował oraz im dopomagał.
Boże Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen

Modlitwa za babcię i dziadka
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych.
Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
Amen

Modlitwa narzeczonych
Dzięki Ci, Panie. Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego dnia naszą miłość poprzez radość i próby. Poprowadź nas teraz do ślubu. Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała, jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę, abyśmy zawsze, w każdych okolicznościach ufali Tobie. Daj nam nadzieję, abyśmy pozostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem.
Amen

Modlitwa rodziców w intencji poczętego dziecka
Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie prosimy o pomoc, aby dziecko nasze, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Naucz nas radosnego i pełnego miłości przeżywania tajemnicy nowego życia, aby stało się ono dla nas darem Dawcy Życia i abyśmy godnie dar ten przyjęli i pielęgnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka udającego się na imprezę
Aniele Stróżu naszej córki/naszego syna (wymienić imię),
czuwaj nad nią/nim, aby nic jej/jemu się złego nie przytrafiło
i aby szczęśliwie wróciła/wrócił do domu.
Strzeż jej/jego duszy i ciała,
o co gorąco i całym sercem Cię prosimy.
Amen