Modlitwy różne

Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe; to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli.
św. Jan Chryzostom

Modlitwa przy stole
Przed posiłkiem: Pobłogosław Boże nas i ten posiłek, który z Twojej hojności spożywać mamy i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen

Po posiłku: Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Modlitwa przed podróżą
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Modlitwa kierowcy
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen

Modlitwa w drodze do pracy
Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich,
z którymi będę dzisiaj pracować.
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej.
Amen

Modlitwa o dobrą pogodę
Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam pogody;
chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy,
okaż nam swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Modlitwa o deszcz
Prosimy Cię Panie,
ześlij nam deszcz zbawienny
i rozlej litościwie strumienie wód niebieskich na wyschłą powierzchnię ziemi.
Który żyjesz i królujesz na wieki.
Amen

Modlitwa w intencji Ojca Świętego
Wszechmogący, wieczny Boże,
zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym
i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego
aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.
Amen

Modlitwa za ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Modlitwa o pokój na świecie
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny,
użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może;
niech serca nasze będą poddane Twojej woli,
a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen