Caritas

Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie
Matka Teresa z Kalkuty

Parafialny Oddział Caritas

Wspólnota parafialna Caritas posługująca przy Parafii św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej liczy dziesięciu wolontariuszy.

Członkowie Caritas uczestniczą w świadczeniu pomocy osobom z rodzin wielodzietnych i osobom ubogim, poprzez codzienne wydawanie chleba, który Parafia otrzymuje z piekarni Starzec – Kazibut. Ponadto, co najmniej dwa razy w miesiącu wydaje żywność w ramach pomocy Unii Europejskiej

W okresie Adwentu włącza się w dzieło wigilijnej pomocy dzieciom, poprzez rozprowadzanie świec a w okresie Wielkiego Postu poprzez rozprowadzanie paschalików i baranków wielkanocnych. Caritas także aktywnie włącza się w przeżycie Tygodnia Miłosierdzia, włączając się w przygotowanie liturgii a także w rozprowadzanie chlebków miłosierdzia.

Parafialna Caritas uczestniczy również w organizowanych przez Caritas diecezjalną zbiórkach na rzecz poszkodowanych przez różnego rodzaju żywioły: powódź, trzęsienia ziemi, huragany.

Caritas w naszej Parafii opiekuje się także świetlicą parafialną zaopatrując ją w produkty żywnościowe dla dzieci, uczestniczące w zajęciach świetlicowych.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi przygotowuje paczki dla najuboższych w parafii. W sumie około 120 sztuk. Pomaga także w wykupieniu lekarstw i dopłatach do prądu czy gazu. W ciągu roku na ten cel wydaje około 10 tysięcy zł.

Członkowie Caritas systematycznie, co dwa lata, uczestniczą w rekolekcjach a raz w miesiącu /pierwszy poniedziałek/ mają w parafii swoje spotkanie formacyjne.

Dzięki Caritas opieką żywnościową objętych w parafii jest przeszło 100 rodzin. A pomocą unijną jest objętych w ciągu roku dla ponad 2.700 osób.

Prezes parafialnej Caritas – Jan Parys

Opiekun – ks. Paweł Górski – proboszcz